AkvaFuture AS - Miljølaks og Megasmolt fra lukkede merder

AkvaDesign AS, som er morselskapet til AkvaFuture AS, har utviklet og dokumentert produksjon av laks i lukkede merder gjennom flere år. AkvaFuture AS driver oppdrett i lukkede merder og produserer laks på en miljømessig bærekraftig måte. Produksjonen i lukkede merder gjøres uten at fisken blir påført lakselus, det er redusert sannsynlighet for rømming og partikulært utslipp filtreres og behandles for bruk i andre prosesser.