Akvafuture

Sunn og god laks

MiljøLaks er vår unike laks. Den er produsert på en dokumentert bærekraftig og miljøvennlig måte. Fiskevelferden til laksen blir godt ivaretatt og laksen får svømme i et godt vannmiljø gjennom hele sitt liv. Dette gir bedre muskulatur og meget god kvalitet på laksen.

Resultatet viser at vår laks er godt trimmet gjennom optimal strøm av vann i den lukkede merden.

Vannet hentes fra dypet, noe som gjør at laksen ikke blir utsatt for lakselus. Dette gir laksen et skinnende og godt utseende, i tillegg til en unik og god kjøttkvalitet og tekstur med optimal fordeling av fett og protein.

Unik produksjonsmetode

Vi har kontroll med hele verdikjeden for vår laks, fordi vi selv har utviklet og produsert teknologien der laksen skal vokse opp. Vi benytter fornybar energi fra ren vannkraft, og i sjøen har vi pumpesystemer som sørger for:

  • Friskt og lusefritt vann fra dypet
  • Sirkulasjon inne merden som holder laksen sunn og aktiv
  • Sedimenterbart avfall samles og benyttes for tillaging av fornybare produkter
  • Teknologien gir sterkt redusert risiko for rømming av laks til omgivelsene
  • Laksefôr slipper ikke ut av den lukkede merden, slik at villfisk ikke spiser mat den ikke bør ha
  • Minimal håndtering av fisken skaper god vekst, trivsel og fiskevelferd
  • Vi mener dette er den mest miljømessige bærekraftige sjøbaserte lakseproduksjonen i verden

Bærekraftig

Vi har fokus på miljømessig bærekraft gjennom hele produksjonssyklusen.

Det benyttes kun fornybar energi til produksjonen av laksen. Systemet har dobbel sikring, og sørger for sterkt redusert sannsynlighet for rømming.

Laksen produseres uten at den blir påført lakselus og det sedimenterbare stoffet skaper fornybare produkter. Vi mener derfor at dette er den mest miljømessige bærekraftige produksjonen av laks i sjøen i verden så langt.

Gjenbruk av avfall

Det er full kontroll på alle vannparametere i de lukkede merdene, og sedimenterbare stoffer blir fjernet i produksjonen.

Fôr-rester og naturlige ekskrementer fra laksen samles opp og gjenbrukt til produksjon av biogass, gjødsel eller andre fornybare produkter. Slik baner vi vei for en sirkulær matøkonomi der gjenbruk og bærekraft er i fokus.

Helt uten lakselus

Laksen vokser opp i lukkede merder i sjøen, i rene fjorder med godt miljø.

Vannet henter vi opp fra dypet – dette sørger for at laksen aldri vil bli eksponert for lakselus.

Selskapsstruktur

Akvafuture AS har hovedkontor i Brønnøysund.

AkvaFuture AS driver oppdrett av bærekraftig og miljøvennlig laks på tre lokaliteter i Vevelstad og Brønnøy kommune. Selskapet prosjekterer, produserer og servicerer våre egne, patenterte og lukkede merder og fasiliteter.

Fakturamottak: Akvafuture AS: EHF (org.nr. 996 482 537)

Kontakt

akvafuture

Orgnr: 996 482 537

Thomas Myrholt

Daglig leder
+47 45 45 29 30
tm@akvafuture.no

Simone Fredheim

Regnskapsleder
+47 910 00 055
simone.fredheim@akvafuture.no

Aleksander Ormøy

Leder elektro/automasjon
+47 46 86 57 99
aleksander.or@akvafuture.no

Henning Hansen

Operativ sjef sjø
+47 907 87 228
henning@akvadesign.com

Glenn Ovesen

Operativ sjef teknisk
+47 469 49 120
glenn@akvadesign.com