Ledige stillinger

Akvafuture AS  produserer årlig 5000 tonn lusefri miljølaks på sine tre lokaliteter i Brønnøy og Vevelstad kommune. Akvafuture utvikler, prosjekterer, produserer og har service på egne, patenterte og lukkede merder og anlegg. I 2021 fikk selskapet, som eneste i landet, fritak fra Mattilsynets ukentlige lusetelling. Med sine 30 ansatte, baner selskapet vei for en bærekraftig utvikling innen akvakulturnæringen. 

Se under for ledige stillinger.