Akvafuture og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin verdikjede og egne operasjoner. Redegjørelsen for 2024 er vedtatt av styret og finnes her

Vi ønsker å påpeke at arbeidet som gjøres rundt Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er en løpende prosess som har som hensikt å avdekke feil/mangler som kan føre til ikke-anstendige arbeidsforhold. Dersom du har spørsmål om vårt arbeid knyttet til Åpenhetsloven, ta kontakt med oss på post@akvafuture.no.

Akvafuture tildelt diplom for opprinnelsesgaranti

Akvafuture har i høst blitt tildelt diplom for 100% fornybar energi.