AkvaDesign har som mål å utvikle verdens mest miljøvennlige lakseoppdrett i lukkede anlegg i sjø.

målkriterier
1
Prosjektinformasjon
5
Funksjonstesting
7
Driftsplanlegging
9
Sluttrapport
Konseptet

Vårt konsept vil kunne gi et bidrag til en videre miljømessig vekst innen norsk lakseproduksjon. Vi sparer også på arealer i sjø, ved at anlegget kan benyttes på lokaliteter som i dag normalt ikke ville blitt klarert for oppdrett med åpne merder.

Vårt system består av produksjonsenheter med lukket pose i stedet for åpen not. Den lukkede posen holdes oppe av en flytering i plastmateriale som igjen er omsluttet av og sammenkoblet med en betongring. Til betongringen er det igjen montert en sertifisert not for dobbel sikring mot rømming.

Selve betongringen består av åtte betongelementer og har en innside som utgjør en sirkel for pose og flytering, og en utside som utgjør en åttekant. Produksjonsenhetene kan sammenstilles med hverandre og dermed utgjøre kompakte anlegg med flere produksjonsenheter. Teknologien er beskyttet gjennom flere patenter.

Sjøvann fra rundt 20-30 meters dyp tilføres hver enkelt produksjonsenhet fra et pumpesystem. Ettersom lakselus ikke lever på slik vanndybde vil vi unngå lakselus i produksjon.

Fór-rester og ekskrementer filtreres av for gjenbruk og ressurs for samfunnet.

Tekniske løsninger er utarbeidet med den beste kompetansen innen norsk fiskeoppdrett og offshore industri. Biologisk dokumentasjon og forskning gjennomføres i samarbeid med de fremste forskningsmiljøene innen fagområdene.

90m

Omkrets per produksjonsenhet

25m

Høyde

6000m³

Volum per produksjonsenhet

12

Produksjonsenheter
per anlegg

5

Utviklingstillatelser/
FoU konsesjoner
Leverandører og samarbeidspartnere
Helgeland Marinasystemer Betongsystemer
O.B.Wiik Lukket pose
Xylem Water Solutions Norway Pumpesystemer
Scanship Slambehandlingsanlegg
Bygg Tech Rådgivende ingeniørtjenester
SBS Teknikk Elektro og automasjon
Egersund Net Sertifisert not
Helgeland Plast Rør og plater for egenproduksjon av komponenter i PE
GPA Flowsystems Plater, rørdeler og ventilsystemer
Yara Praxair Oksygenløsninger
Force Technology Norway Tredjeparts designverifikasjon
Force Technology Konstruksjon ihht regelverk
DNV GL Sertifikater og dokumentasjon
Veterinærinstituttet Prosjektleder forskning fiskehelse, fiskevelferd, produksjon
NMBU Fiskehelseforskning
IRIS Metabolisme og slamforskning
Høgskulen på Vestlandet Vannkvalitetsforskning
Göteborgs Universitet Multitrof akvakultur (MTA) forskning
Nord Universitet Fiskekvalitet